Fatcap Customs – na dobry cel

Wyniki wczorajszego malowania – Tiffany&Pink Cadillac. Idą pod młotek, dochód ze sprzedaży zostanie przekazany na Fundację MATIO (Fundacja Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę ).

custom fatcap

This entry was written by Jot, posted on 10/12/2010 at 11:27, filed under custom, Foto, Nasza kolekcja and tagged , , . Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post.

timeline

2 Comments