słyszeliście zapewne o zniszczonym obrazie?

Zapwne słyszeliście o zniszczonym przy renowacji przez amatorkę obrazie w Hiszpani? Munny też słyszał (żródło)

borja, ecce homo, martinez, zniszczone dzieło sztuki

This entry was written by Jot, posted on 24/08/2012 at 08:55, filed under Designer Toys, Foto, Media, Vinyl Toys and tagged , , , , , . Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post.

timeline

Comments are closed.