Zombie Tshirts na Festiwalu Komiksu w Łodzi

Łódź: dziś dzieje się Festiwal Komiksu, jest tam ZombieTshirts z dobrymi tshirtami i ma troche Designer Toys od nas, wpadnijcie ich odwiedzić!

This entry was written by Jot, posted on 02/10/2010 at 09:00, filed under Designer Toys, Foto, Sklep, Wystawy and tagged , . Leave a comment or view the discussion at the permalink and follow any comments with the RSS feed for this post.